Για τη Δημοκρατική λειτουργία Δήμων

Το σημερινό τοπίο στους Δήμους έχει διαμορφωθεί μέσα από ένα δαιδαλώδες θεσμικό πλαίσιο το οποίο έχει απομακρύνει την αυτοδιοίκηση από […]

Το σημερινό τοπίο στους Δήμους έχει διαμορφωθεί μέσα από ένα δαιδαλώδες θεσμικό πλαίσιο το οποίο έχει απομακρύνει την αυτοδιοίκηση από την κοινωνική της βάση, διαλύοντας τις όποιες σχέσεις δημοκρατικής εκπροσώπησης, σχηματίζοντας εν τέλει έναν απόμακρο, γραφειοκρατικό Δήμο. Ο πρόσφατος νόμος Βορίδη επιχειρεί την πλήρη θωράκιση του νεοφιλελεύθερου οπλοστασίου και  την στεγανοποίηση των δημοτικών συμβουλίων από “ενοχλητικές” φωνές. Από την μία, ενισχύει την επιχειρηματικότητα των Δήμων και αναβαθμίζει τις οικονομικές επιτροπείες , ενώ από την άλλη μειώνει την αντιπροσώπευση στα Συμβούλια του Δήμου καθώς και τις αποφασιστικές αρμοδιότητες των αιρετών. Αυτό το θεσμικό πλαίσιο, σε συνδυασμό με την περικοπή των πόρων, στέκεται ικανό να μετατρέψει τους Δήμους σε έναν γραφειοκρατικό μηχανισμό επιβολής της κυρίαρχης κρατικής πολιτικής, χωρίς ουσιαστική δημοκρατική συμμετοχή, χωρίς υλικά μέσα και νομικές δυνατότητες υλοποίησης εναλλακτικών πολιτικών.

Γι’ αυτό, πιστεύουμε ότι οι διεκδικήσεις μας σε επίπεδο Δήμου δεν είναι ένας κατάλογος αιτημάτων προς διαπραγμάτευση αλλά συνδέονται τόσο με αγώνες ενάντια σε αντιδραστικές μεταρρυθμίσεις του θεσμικού πλαισίου, όσο και την έμπρακτη υπέρβαση του ισχύοντος ασφυκτικού πλαισίου στη χάραξη και υλοποίηση της πολιτικής του δήμου.Επίσης είναι άρρηκτα δεμένες με την ίδια τη δημοκρατική λειτουργία του, η οποία μπορεί να εξασφαλίσει τη διαφάνεια στις αποφάσεις και τη συμπερίληψη στις πρακτικές και αποφάσεις των οργάνων του.

Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα δημοκρατίας είναι η διαχείριση των οικονομικών πόρων, καθώς κανένα συμβούλιο δε μπορεί να έχει ουσιαστικό αποφασιστικό ρόλο εάν δε μπορεί να αποφασίσει για την διάθεση πόρων για την υλοποίηση των αποφάσεών του. Για αυτό διεκδικούμε:

  • Κατάργηση του νέου νόμου Βορίδη που ενισχύει με υπερεξουσίες τον ρόλο του Δημάρχου.
  • Κοινωνικό έλεγχο του δημοτικού προϋπολογισμού. Προώθηση του συμμετοχικού προϋπολογισμού, μέσα από ανοιχτές διαδικασίες διαβούλευσης σε τοπικό επίπεδο, οι οποίες θα αποφασίζουν για το σύνολο των εσόδων του Δήμου που προέρχονται από ανταποδοτικά τέλη και φόρους και για το σύνολο των εξόδων εκτός λειτουργικών δαπανών.
  • Διάθεση δημόσιων ανοικτών δεδομένων με δομή κατάλληλη για την αναζήτηση και εξαγωγή.
  • Διαφάνεια των αποφάσεων του Δημοτικού και των Κοινοτικών Συμβουλίων.Συμβούλια με ανοιχτές συνεδριάσεις με δικαίωμα συμμετοχής όλων των τοπικών φορέων/συλλόγων που τους αφορούν.
  • Την αναγνώριση και τη θεσμοθέτηση της συμμετοχής των ενεργών συλλόγων της κάθε περιοχής στη διαδικασία λήψης αποφάσεων στα Κοινοτικά και το Δημοτικό Συμβούλιο. Αποσυγκέντρωση των αρμοδιοτήτων των αντιδημάρχων και οργανισμών προς τις Δημοτικές Κοινότητες  απαιτώντας κατ ελάχιστον συναπόφαση (π.χ. πολιτιστικά/αθλητικά προγράμματα, λειτουργία λεσχών φιλίας κλπ)
  • Συμπερίληψη στην ημερήσια διάταξη του δημοτικού συμβουλίου κάθε αιτήματος που υπογράφεται από έναν ορισμένο αριθμό κατοίκων ή το ζητάει μια δημοτική κοινότητα. Αντίστοιχη συμπερίληψη αιτημάτων να προβλέπεται και στις δημοτικές κοινότητες. Αλλαγή του θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου έτσι ώστε η ένταξη στην ημερήσια διάταξη να μην εναπόκειται στην “καλή διάθεση” του προέδρου, αλλά να εντάσσεται αυτόματα και υποχρεωτικά μετά από μικρό αριθμό ημερών.
  • Ένταξη όλων των θεμάτων που κατατίθενται από συμβούλους στην ημερήσια διάταξη εφόσον υπάρχει αντίστοιχο αίτημα. Η συνεδριάσεις των συμβουλίων δε μπορεί να διαμορφώνονται μόνο από την πλειοψηφούσα παράταξη και τις υπηρεσίες.
  • Συνδιαμόρφωση προτάσεων και δράσεων με τους εργαζόμενους στους δήμους, μέσα από ανοιχτό κοινωνικό διάλογο, καθώς έχουν πραγματική και καθημερινή εμπλοκή με τα ζητήματα και τα προβλήματα Δήμου και κοινοτήτων.
  • Αλλαγή του θεσμικού πλαισίου ώστε γυναίκες Δημοτικοί/Κοινοτικοί σύμβουλοι που επιλέγουν να κυοφορήσουν να μπορούν ασκήσουν το δικαίωμά τους στην άδεια μητρότητας χωρίς να αναγκάζονται να παραχωρήσουν τη θέση τους στο Συμβούλιο.
  • Λειτουργία όλων των συμβουλίων αποκλειστικά σε απογευματινές ώρες ώστε να υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής των κατοίκων και παράλληλα να μην αποκλείονται εκλεγμένοι/ες που εργάζονται σε επισφαλείς συνθήκες.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Enquire here

Give us a call or fill in the form below and we'll contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.